Våra tjänster

Stadskupan erbjuder en mångfald av tjänster för företag som önskar bidra till en mer hållbar närmiljö. Läs mer om dessa nedan.

Bidra till en mer hållbar närmiljö

Bi-tjänster

I dagens värld letar företag inte bara efter sätt att göra affärer, utan även efter sätt att göra skillnad. Med Stadskupan får ditt företag en unik chans att göra båda.

Genom att hyra bisamhällen från oss blir ditt företag inte bara en förespråkare för biologisk mångfald och en hållbar närmiljö, utan ni får också konkreta bevis på ert engagemang: er egen lokalproducerade honung med smak av ert närområde. En söt påminnelse om ert bidrag till en bättre värld.

Våra dedikerade och professionella biodlare sköter om bina med djupaste omsorg, vilket garanterar att de trivs och frodas. Genom att vara en del av detta initiativ kan ditt företag även uppnå prestigefyllda miljöcertifieringar som LEED och BREEAM för era byggnader.

Varje burk honung är inte bara en produkt – det är ett löfte, en vision och ett steg mot en grönare framtid. Delta i vår resa mot att bygga broar mellan näringsliv och biologisk mångfald. Låt oss tillsammans visa vägen!

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss!

Bidra till en stad som sprudlar av liv

Miljöer för mångfald

Städernas expansion har i ökande grad påverkat vår naturliga omgivning, vilket gör stadslandskapet till en avgörande arena för att bevara och främja biologisk mångfald. Men tänk om staden inte bara kunde samexistera med naturen, utan faktiskt blomstra med den?

Hos Stadskupan är vi pionjärer i att förvandla den urbana miljön till en levande oas. Genom våra initiativ som blomstrande ängar, naturliga sandbäddar och specialdesignade hotell för insekter och fladdermöss, ger vi inte bara dessa varelser ett hem, utan skapar en harmonisk samexistens mellan människa och natur.

Vi på Stadskupan är passionerade om att ge tillbaka till naturen och hjälpa våra kunder att göra detsamma. Genom att främja biologisk mångfald i varje hörn av staden, bjuder vi in pollinatörer och andra viktiga arter att verkligen trivas och verka sida vid sida med oss. Låt oss tillsammans skapa en grönare, rikare och mer inkluderande stad för alla.

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss!

Bli inspirerad till att göra mer för miljön

Föreläsningar och events

Engagera medarbetarna med lärorika och intresseväckande föreläsningar och events. Vad sägs om en föreläsning om binas magiska värld och deras koppling till biologisk mångfald och ekosystemtjänster? Eller ett honungsevent, där ni tillsammans får testa på att slunga er egen honung och tappa på burk? Våra föreläsningar och events är skräddarsydda för att inspirera och utbilda, och de är ett utmärkt sätt att engagera ditt team i miljöfrågor. Låt oss hjälpa er att göra mer för miljön!

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss!